Stopy procentowe

Stopy procentowe
WOCE opis:

Stopy procentowe danego kraju to w największym skrócie oprocentowanie pieniędzy, jakie bank centralny wypłaca bankom komercyjnym za pieniądze w nim przechowywane lub oprocentowanie krótkoterminowych pożyczek kapitału dla tych banków. Jest to sytuacja z punktu widzenia zwykłego śmiertelnika stosunkowo mało ważna w sposób bezpośredni, ale już całkiem ważna w sposób pośredni, ponieważ posiada ona przemożny wpływ na oprocentowanie wszystkich zobowiązań wobec banków i banków dla nas. Co bardzo istotne, od stóp procentowych w dużej mierze zależą kursy walut.

Waluta to także towar

Zwykły Kowalski rzadko patrzy na waluty w sposób właściwy dla towarów, ale trzeba zaznaczyć, że jak najbardziej mają one cechy towarów. Gra popytu i podaży w stosunku do nich odbywa się cały czas i jest to zupełnie normalne. Gdyby nie ten fakt, istnienie różnych walut na świecie nie miałoby większego znaczenia i można by się było ich natychmiast pozbyć celem ustanowienia jednej waluty. Zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej powodują jednak, że waluty są konieczne i ich zmienność wpływa bardzo dobrze na działanie gospodarek, zwłaszcza w warunkach w miarę wolnego rynku handlu międzynarodowego. Stopy procentowe są elementem regulowania tego systemu i powodują bezpośrednie zmiany wartości pieniądza wyrażonej w innych walutach. Jest to znakomity moment na zastanowienie się nad kupnem lub sprzedażą walut.

Spekulacja przy okazji stóp procentowych

Obroty na rynku Forex, na giełdzie walut, zawsze bardzo wyraźnie rosną, kiedy zaczynają się obrady Rady Polityki Pieniężnej czy innego rodzaju organów zagranicznych odpowiedzialnych za stopy procentowe dla innych walut. Zmiany będą bowiem powodowały zmiany wartości waluty, co będzie oznaczało nagłe podrożenie lub nagłe potanienie posiadanych przez siebie pieniędzy. Każdy podmiot chce oczywiście zarobić lub przynajmniej nie stracić, przez co pojawiają się wahania. Duże podmioty zazwyczaj wliczają w swoją działalność skutki takich zmian i przez to są one po części ujęte na kursach jeszcze przed decyzją, co w niczym nie zmienia faktu, że jest to bardzo ciekawy i potencjalnie dochodowy moment na inwestycje. Przykład franka szwajcarskiego pokazał, że zarobić można bardzo dużo nawet na niewielkich kwotach.

WOCE nazwa: Stopy procentowe
WOCE kategoria: