Przeszłość i historia

Rzecznik 12 lip , 2013 0 Comments Wpisy

Badanie przeszłości narodów nie jest łatwe, a opinie historyków często bywają nawet sprzeczne. Mimo to, w polityce często wykorzystuje się historię, jako argument w grze politycznej. Szczególnie widoczne jest to w Polsce. Polityka to dziedzina, w której trzeba mieć szerokie obycie i wiedzę w bardzo wielu dziedzinach. Polityk nigdy nie może powiedzieć, że nie zna […]

Read More

Polityka społeczna wobec osób starszych

Rzecznik 12 lip , 2013 0 Comments Wpisy

Polityka społeczna państwa to działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenia materialnego, asekuracja przed ryzykami życiowymi i wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych. Polityka społeczna wobec ludzi starych to działalność różnych podmiotów mającą na celu zaspokajanie potrzeb tej zbiorowości oraz kształtowanie odpowiednich relacji pomiędzy starszym pokoleniem a młodszymi […]

Read More

Czy polityka to pomyje w kryształowym wazonie?

Rzecznik 12 lip , 2013 0 Comments Wpisy

’Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz od polityki’ Stanisław Jerzy Lec  Słuszność tego cytatu idealnie pasuje do dzisiejszych dni. To właśnie polityka tak często decyduje o naszym życiu czy tego chcemy czy nie. Ingeruje w każdy aspekt codzienności. To ona przekształca swoimi działaniami nasze poglądy na różne tematy. Teoretycznie żyjąc w […]

Read More

Problemy Młodzieży

Rzecznik 12 lip , 2013 0 Comments Wpisy

Społeczeństwo ? Problemy młodzieży. W dobie dzisiejszych technologii młodzież zamyka się w wirtualnym świecie.  Coraz to nowsze telefony, komputery oraz  gry telewizyjne całkowicie zastąpiły aktywne spędzanie czasu na sporcie czy spotkaniach ze znajomymi.  Większość winy ponoszą rodzice, którzy w pogoni za pracą i spełnieniem zawodowym, zaniedbują dzieci. Chcąc wynagrodzić im stracony czas kupują nowy telefon, […]

Read More