Przeszłość i historia

Rzecznik 12 lip , 2013 0 Comments Wpisy

Badanie przeszłości narodów nie jest łatwe, a opinie historyków często bywają nawet sprzeczne.

Mimo to, w polityce często wykorzystuje się historię, jako argument w grze politycznej.

Szczególnie widoczne jest to w Polsce. Polityka to dziedzina, w której trzeba mieć szerokie obycie i wiedzę w bardzo wielu dziedzinach.

Polityk nigdy nie może powiedzieć, że nie zna się na jakiejś dziedzinie. A pytania, które stawiają im dziennikarze często Continue reading „Przeszłość i historia”

Polityka społeczna wobec osób starszych

Rzecznik 12 lip , 2013 0 Comments Wpisy

Polityka społeczna państwa to działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych, której celem jest poprawa położenia materialnego, asekuracja przed ryzykami życiowymi i wyrównywanie szans życiowych grup społeczeństwa ekonomicznie i socjalnie najsłabszych.

Polityka społeczna wobec ludzi starych to działalność różnych podmiotów mającą na celu zaspokajanie potrzeb tej zbiorowości oraz kształtowanie odpowiednich relacji pomiędzy starszym pokoleniem a młodszymi generacjami ? dzięki ograniczaniu uzależnienia starszych od młodszych, likwidacji różnych form społecznego wykluczenia ludzi starych, Continue reading „Polityka społeczna wobec osób starszych”

Czy polityka to pomyje w kryształowym wazonie?

Rzecznik 12 lip , 2013 0 Comments Wpisy

’Z czego powstałeś zależy od genetyki, w co się obrócisz od polityki’

Stanisław Jerzy Lec

 Słuszność tego cytatu idealnie pasuje do dzisiejszych dni. To właśnie polityka tak często decyduje o naszym życiu czy tego chcemy czy nie. Ingeruje w każdy aspekt codzienności. To ona przekształca swoimi działaniami nasze poglądy na różne tematy. Teoretycznie żyjąc w państwie demokratycznym, mamy prawo głosu o tym co dzieje się wkoło, w praktyce nierzadko wygląda to całkiem inaczej. Nasi przedstawiciele podejmują decyzje za naszymi plecami, albo wręcz przeciwnie są całkowicie bierni w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji. Podczas wszelakich wyborów słyszymy tylko puste hasła, Continue reading „Czy polityka to pomyje w kryształowym wazonie?”

Problemy Młodzieży

Rzecznik 12 lip , 2013 0 Comments Wpisy

Społeczeństwo ? Problemy młodzieży.

W dobie dzisiejszych technologii młodzież zamyka się w wirtualnym świecie.  Coraz to nowsze telefony, komputery oraz  gry telewizyjne całkowicie zastąpiły aktywne spędzanie czasu na sporcie czy spotkaniach ze znajomymi.  Większość winy ponoszą rodzice, którzy w pogoni za pracą i spełnieniem zawodowym, zaniedbują dzieci. Chcąc wynagrodzić im stracony czas kupują nowy telefon, komputer czy grę.  Takie nie odpowiedzialne zachowanie doprowadza młodzież do zaniechania jakiejkolwiek aktywności, a co za tym idzie osłabienia organizmu i pojawiania się coraz to nowych chorób, alergii czy Continue reading „Problemy Młodzieży”