Logo woce.pl WSZYSTKO O CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ
Serwis dla profesjonalistów i początkujących

Budynki użyteczności publicznej

Rodzaje budynków użyteczności publicznej

W ramach certyfikacji przez budynki użyteczności publicznej rozumiemy budynki o funkcji biurowej i handlowo-usługowej, w tym m.in:

- biura,
- sklepy,
- urzędy,
- szkoły i uczelnie,
- szpitale,
- dworce i lotniska
- hotele,
- restauracje,
- sport i rekreacja,
- biblioteki.

Jeżeli w budynkach niebędących budynkami użyteczności publicznej występują wydzielone części budynku, stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową z przeznaczeniem użyteczności publicznej, dla tych części postępujemy zgodnie z metodologią dotyczącą budynków użyteczności publicznej.

Świadectwo Energetyczne w budynkach użyteczności publicznej

W obliczeniach charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej należy wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na energię do:

1. ogrzewania i wentylacji EPH
2. przygotowania ciepłej wody użytkowej EPW,
3. chłodzenia EPC,
4. oświetlenia wbudowanego EPL,
oraz energia pomocnicza niezbędna do funkcjonowania powyższych.

Logowanie

Reklama